loader image
ที่เป่าไข่อาร์ทีเมียร์

ที่เป่าไข่อาร์ทีเมียร์

0 sold

150.00 บาท

150.00 บาท

จำนวน
Add to cart
หมวดหมู่:

วิธีการเป่าอาร์ทีเมียเบื้องต้น

1. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่า
2. เติมน้ำ1ลิตร / เกลือแกงเม็ด 1ช้อนโต๊ะ / ไข่อาร์ทีเมียไม่เกิน 1 ช้อนชา
3. เปิดวาล์วลม หรือ จุ่มหัวทรายลงไป (หัวทรายควรเป็นหัวทรายหยาบ จะเหมาะกว่าหัวทรายละเอียด) หรือ แค่จุ่มสายอ็อกลงไปก็ได้ เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนของน้ำ และ เพิ่มออกซีเจนเพื่อช่วยให้ไข่ฟักตัว (ทั้งนี้ลมควรเปิดแรงให้น้ำหมุนวนทั่วถึง)
4. เป่าไว้ประมาณ 24-30 ชั่วโมง จะเหมาะสมในการเก็บตัว ปกติไข่จะเริ่มฟักตัวที่ 10 กว่าชั่วโมง การนำไปใช้ควรในช่วง 24-36 ชม.แล้วแต่การคอนโทรลเวลา และความสะดวกของแต่ละบุคคล
ปล. ถ้าต้องการตัวอาร์ทีเมียเยอะ ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ใช้ในการเป่าให้จุน้ำได้มากขึ้น และเพิ่มไข่ เพิ่มเกลือไปตามสัดส่วน หรือเป่าหลายชุด เพื่อจำนวนไข่จะได้ไม่หนาแน่นและแออัดเกินไป ทำให้มีผลต่อการฟักตัวของไข่ได้

………………………………………………………………………………………………………………
วิธีการเตรียมอุปกรณ์ และการเป่าอาจแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แล้วแต่ความสะดวก และจะใช้วิธีเก็บเกี่ยวแยกตัวไข่ที่ฟักออกมาแบบไหน แต่ทุกวิธีนั้นใช้หลักการเป่าเพื่อให้ไข่ฟักตัวเหมือนกัน
………………………………………………………………………………………………………………
การฟักตัวของอาร์ทีเมีย จะมาก/น้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย
1. น้ำที่ใช้ควรสะอาด ปราศจากคลอรีน มีค่าในข่วง Ph 7-9
2. ค่าความเค็มของน้ำที่เหมาะสมให้ไข่ฟักตัว อยู่ในระหว่าง 15-35 ppt
แต่ว่าอาร์ทีเมียแต่ละตัว อาจใช้ความเค็มของน้ำที่เหมาะสมที่สุดต่างกัน ควรสอบถามผู้จำหน่าย ว่าตัวที่ใช้อยู่ต้องใช้ความเค็มกี่ ppt จะดีที่สุด
ทั้งนี้การที่จะฟักตัวช้าหรือเร็วนั้น ขึ้นอยู่กับการใส่เกลือ แสงสว่าง และอุณหภูมิในช่วงระหว่างวันที่เป่าด้วย
3. ไข่อาร์ทีเมียที่นำมาเป่าก็มีส่วนสำคัญ ปัจจัยหลักอื่น เช่น น้ำ เกลือ อุณหภูมิ สภาพอากาศ แสง แรงลม ระยะเวลาที่เป่า บางอย่างเราสามารถคอนโทรลได้ บางอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด แต่คุณภาพของไข่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ไข่เกรดดีกว่า จะให้เปอร์เซนต์การฟักตัวที่สูงกว่า มีความสะอาด ได้ตัวอาร์ทีเมียที่สมบูรณ์อึดทน ใช้เวลาฟักตัวไว และ ที่สำคัญอ่อนไหวต่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆยากกว่า ถ้าเทียบกับไข่อาร์ทีเมียที่มีคุณภาพด้อยกว่า

0

TOP

X