นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

AuntieAnt ยินดีต้อนรับผู้ใช้บริการทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ www.auntieant.com ซึ่งอยู่ในความดูแลของบริษัท และดำเนินการจัดทำ “นโยบายสิทธิส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์ www.auntieant.com

โดยทีมงาน มีหน้าที่ในการรักษาความน่าเชื่อถือ จึงดำเนินการดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้จากบุคคลอื่นดังนี้

ทีมงาน จะเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อได้รับความยินยอมเท่านั้น
การเผยแพร่ข้อมูลหรือการแบ่งปันให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
บริษัทฯ ดำเนินการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานที่กำหนด
นโยบายสิทธิส่วนบุคคลนี้จะใช้ดำเนินการกับ www.auntieant.com รวมถึงแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อยู่ภายใต้โดเมนเนม www.auntieant.com หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกิดขึ้นกับนโยบายส่วนบุคคล ทีมงาน จะดำเนินการแจ้งผู้ใช้ทันที